საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში
სპონსორი: PSnewsGE
რა ვაკანსიებია ქუთაისის მერიაში?
ავტორი: ნესტან ჩაგელიშვილი
2014/10/22 12:18:24

ქალაქ ქუთაისის მერიამ  179 ვაკანსიაზე კონკურსი გამოაცხადა. 


მერიაში მუშაობის მსურველებს მიმდინარე წლის 4 ნოემბრამდე  შუძლიათ განაცხადების ელექტრონულ ფორმატში წარდგენა.


მერიამ კონკურსი შემდეგ ვაკანსიებზე გამოაცხადა:


1. მერის თანაშემწე ადგილების რაოდენობა: 2 თანამდებობრივი სარგო: 900 ლარი გამოსაცდელი ვადა: 3 თვე


2. მერის მოადგილის თანაშემწე. ადგილების რაოდენობა: 2 თანამდებობრივი სარგო: 900 ლარი. გამოსაცდელი ვადა: 3 თვე 


3. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი. ადგილების რაოდენობა: 3 თანამდებობრივი სარგო: 1200 ლარი. გამოსაცდელი ვადა: 3 თვე


4.საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი.ადგილების რაოდენობა:1.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი

5.მერის წარმომადგენელი.ადგილების რაოდენობა:12.თანამდებობრივი სარგო:950 ლარი.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


6.სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:600 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


7.სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:600 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


8.საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


9.კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის კულტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:600 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.

10.საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:650 ლარი.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.

11.სამხედრო სამსახურის სამობილიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


12.სამხედრო სამსახურის პირველადი სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისა და გაწვევის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


13.სამხედრო სამსახურის პირველადი სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისა და გაწვევის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


14.კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:650 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


15.კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


16.კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის კულტურის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


17.კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის განათლებისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:650 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


18.კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის განათლებისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:650 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


19.კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის განათლებისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


20.კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსის მოადგილე.თანამდებობრივი სარგო:1250 ლარი.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


21.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ტურიზმის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:650 ლარი.ადგილების რაოდენობა:4.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


22.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ტურიზმის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


23.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ტურიზმის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


24.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ქონების განკარგვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


25.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ქონების განკარგვის განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


26.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ქონების რეგისტრაციის განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


27.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ეკონომიკური განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


28.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ქონების განკარგვის განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


29.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ქონების რეგისტრაციის განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


30.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ეკონომიკური განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


31.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ეკონომიკური განვითარების განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


32.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ქონების რეგისტრაციის განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


33.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ეკონომიკური განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


34.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ეკონომიკური განვითარების განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


35.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ეკონომიკური განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


36.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ეკონომიკური განვითარების განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


37.ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობისქონების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე.თანამდებობრივი სარგო:1250 ლარი.ადგილების რაოდენობა:2.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე

 

39.საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:550 ლარი.ადგილების რაოდენობა:25.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


40.საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:600 ლარი.ადგილების რაოდენობა:12.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


41.საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:650 ლარი.ადგილების რაოდენობა:22.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


42.საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:12.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


43.საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროსის მოადგილე.თანამდებობრივი სარგო:1250 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


44.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის გამწვანებისა და ეკოლოგიის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:650 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


45.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის გამწვანებისა და ეკოლოგიის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:2.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


46.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის გამწვანებისა და ეკოლოგიის განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


47.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის ტრანსპორტის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:2.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


48.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის ტრანსპორტის განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


49.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის დასუფთავების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:650 ლარი.ადგილების რაოდენობა:2.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


50.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის დასუფთავების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:650 ლარი.ადგილების რაოდენობა:2.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


51.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის, დასუფთავების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:4.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


52.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის დასუფთავების განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


53.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის მიმდინარე სამუშაოების ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:600 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


54.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის მიმდინარე სამუშაოების ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:3.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


55.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის მიმდინარე სამუშაოების ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


56.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის საექსპლოატაციო ობიექტების ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:600 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


57.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის საექსპლოატაციო ობიექტების ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


58.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის მიმდინარე სამუშაოების ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


59.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის საექსპლოატაციო ობიექტების ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:600 ლარი.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


60.ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის საექსპლოატაციო ობიექტების ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


61.ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების,კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის უფროსის მოადგილე.თანამდებობრივი სარგო:1250 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


62.არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:550 ლარი.ადგილების რაოდენობა:2.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


63.არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:600 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე

64.არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის.თანამდებობრივი სარგო:650 ლარი.ადგილების რაოდენობა:4.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


65.არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


66.არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


67.არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


68.არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილე.თანამდებობრივი სარგო:1250 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


69.ადმინისტრაციული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.


ადგილების რაოდენობა:4.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


70.ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


71.ადმინისტრაციული სამსახურის შიდა აუდიტის განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


72.ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:650 ლარი.ადგილების

რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე

73.საინფორმაციო ტექნოლოგიური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


74.ადმინისტრაციული სამსახურის საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.თანამდებობრივი სარგო:700 ლარი.ადგილების რაოდენობა:2.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


75.ადმინისტრაციული სამსახურის მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი.თანამდებობრივი სარგო:1000 ლარი.ადგილების რაოდენობა:1.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე.


76.ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე.თანამდებობრივი სარგო:1250 ლარი.ადგილების რაოდენობა:2.გამოსაცდელი ვადა:3 თვე


 

'.$TEXT['print'].'
სულ ნანახია - 2231
სხვა ამბები
ბოლოს იხილეს
დამზადებულია Pro-Service -ის მიერ
© PSnews 1995 - 2020 საავტორო უფლებები დაცულია