დაისვენე კურორტ ახალდაბაში
დაისვენე სასტუმრო „ლუტრეზი“-ში
№1
20190514_790_01
რა შემთხვე­ვა­ში შეძლებთ სას­კო­ლო ექ­სკურ­სიების ორ­გა­ნი­ზებას - სა­მი­ნის­ტროს რე­კო­მენ­და­ციები სკო­ლებს
გა­სუ­ლი წლი­დან ბავ­შვების ჯგუ­ფუ­რი ტრან­სპორ­ტი­რება გარ­კვე­ულ რე­გუ­ლა­ციებშია მოქ­ცე­უ­ლი, რომ
  კომენტარი
მრა­ვალ­შვი­ლი­ა­ნი მშობლის სტა­ტუსს პირს სახელ­მწი­ფო სერ­ვი­სების გან­ვი­თა­რების სა­ა­გენ­ტო მი­ა­ნი­ჭებს
სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რობის N212 დად­გე­ნი­ლებით გა­ნი­საზ­ღვრა მრა­ვალ­შვი­ლი­ა­ნი მშობლის სტა­ტუ­სის
  კომენტარი
ევ­რო­პის დღეები ქუ­თა­ის­ში რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ღო­ნის­”იებით აღი­ნიშ­ნა
ევ­რო­პის დღეები 2019-ის ფარ­გლებში ქუ­თა­ის­ში, წე­რეთ­ლის სახელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, საჯარო ლ
  კომენტარი
12 მა­ი­სი ღვთის­მშობლი­სად­მი სა­ქარ­თვე­ლოს წილხვდო­მი­ლობის დღედ გა­მოცხადდა
12 მა­ი­სი ღვთის­მშობლი­სად­მი სა­ქარ­თვე­ლოს წილხვდო­მი­ლობის დღედ გა­მოცხადდა. ამას­თან, სა­ქარ­თვ
  კომენტარი
ქუ­თა­ი­სის მე­რია სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­ე­როს საგ­ზაო უსაფრთხოების მეხუთე კვი­რე­ულს შე­უ­ერ­თდა
კვი­რე­ულს გა­ნათ­ლების, გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრი, ორ­გა­ნი­ზა­ცია „სა­ქარ­თვე­ლოს ალ
  კომენტარი
117 სახეობის მცე­ნა­რე­უ­ლი ნი­მუ­ში­დან გენ­მო­დი­ფი­ცი­რებული არც ერ­თი აღ­მოჩ­ნდა
გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნეობის სა­მი­ნის­ტროს გა­რე­მოს­დაც­ვი­თი ზე­დამხედ­ვე­ლობის დე
  კომენტარი
18 მა­ისს ქუ­თა­ის­ში რი­გით მე­ო­რე ყვე­ლის ფეს­ტი­ვა­ლი, ქარ­თუ­ლი ყვე­ლის გა­მო­ფე­ნა-გაყიდ­ვა გა­ი­მარ­თება!
ფეს­ტი­ვა­ლის მო­ნა­წი­ლეები და სტუმ­რები იქ­ნებიან: ქარ­თუ­ლი ყვე­ლის ის­ტო­რი­ის მკვლე­ვა­რი ანა მ
  კომენტარი
პროფკავშირი ტყიბულის შახტში დაგეგმილ შემცირებებს აპროტესტებს
სა­ზო­გა­დოების­თვის ცნობილი­ა, რომ 2018 წლის 15 ივ­ნისს, მას შემ­დეგ, რაც შახტებზე მომხდარ უბედურ
  კომენტარი
სამ­სონ სუ­ლუხია: „ძველ გა­მოც­დი­ლებაზე საუბარი არ ნიშ­ნავს იმას7 რომ თა­ნა­მედ­რო­ვე ფსი­ქი­ატ­რი­ის მიღ­წე­ვებს არ ვი­ზი­ა­რებ“
„სა­ზო­გა­დოებრი­ვი ფო­ნენ­დოს­კო­პის“ კვი­რის სტუ­მა­რია მე­დი­ცი­ნის მეც­ნი­ე­რებათა დოქ­ტო­რი, პ
  კომენტარი
დამზადებულია Pro-Service -ის მიერ
© PSnews 1995 - 2021 საავტორო უფლებები დაცულია