დაისვენე კურორტ ახალდაბაში
დაისვენე სასტუმრო „ლუტრეზი“-ში
რა შემთხვე­ვა­ში შეძლებთ სას­კო­ლო ექ­სკურ­სიების ორ­გა­ნი­ზებას - სა­მი­ნის­ტროს რე­კო­მენ­და­ციები სკო­ლებს
სულ ნანახია 354
ავტორი:

 

გა­სუ­ლი წლი­დან ბავ­შვების ჯგუ­ფუ­რი ტრან­სპორ­ტი­რება გარ­კვე­ულ რე­გუ­ლა­ციებშია მოქ­ცე­­ლი, რომ­ლის შეს­რუ­ლებაც ყვე­ლა სას­წავ­ლო და­წე­სებულების­თვის სა­ვალ­დებულოა. ბავ­შვების უსაფრთხო გა­და­ად­გი­ლებას არე­გუ­ლი­რებს „ბავ­შვთა უფ­ლებების კო­დექ­სიც“, თუმ­ცა, კა­ნონ­პრო­ექ­ტი პარ­ლა­მენ­ტში ჯერ განხილ­ვის სტა­დი­­შია და ძა­ლა­ში შე­სუ­ლი არ არის.

 

რაც შეეხება კონ­კრე­ტუ­ლად სა­მი­ნის­ტროს რე­კო­მენ­და­ციებს, გთა­ვა­ზობთ 11-ვე პუნქტს, რო­მე­ლიც მშობლებმაც და სას­წავ­ლო და­წე­სებულებებმა უნ­და გა­ით­ვა­ლის­წი­ნონ:

1.ტრან­სპორ­ტი­რება განხორ­ცი­ელ­დეს იმ ოფი­ცი­­ლუ­რი გა­დამ­ზი­და­ვების (მე­წარ­მე ფი­ზი­კუ­რი ან იუ­რი­დი­­ლი პი­რის) მი­ერ, რომ­ლებსაც გავ­ლი­ლი აქვთ ტექ­დათ­ვა­ლი­­რება;

2.სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­­ლე დაზ­ღვე­­ლი უნ­და ოს (ჰქონ­დეს მგზავ­რეის დაზ­ღვე­ვა);

3.სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­­ლეას უნ­და ჰყავ­დეს კვა­ლი­ფი­ცი­­რი (შე­საამი­სი კა­ტე­გო­რი­ის მარ­თვის მოწ­მოის მქო­ნე) ღო­ლი;

4.გა­დამ­ზი­და­ვი კომ­პა­ნია იღე პა­სუის­მგელოას მგზავ­როის უსა-ფრთოეაზე და ტრან­სპორ­ტის გა­მარ­თუ­ლოაზე და ტექ­ნი­კუ­რი გა­მარ­თვი­­ნოის და­მა­დას­ტუ­რეელ დო­კუ­მენტს წა­რუდ­გენს სკო­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ას;

5. შეზ­ღუ­დუ­ლი შე­სა­ლელოის მქო­ნე არას­რულ­წლო­ვან­თათ­ვის უზ­რუნ­ველოფილ იქ­ნეს ტრან­სპორ­ტი­რე მა­თი სა­ჭი­როეის გათ­ვა­ლის­წი­ნეით;

6. იმ შემთვე­ვა­ში, თუ  ერ­თდრო­­ლად გა­და­ად­გილ­დე რამ­დე­ნი­მე ავ­ტო­სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­­ლეა, სა­დაც გან­თავ­სეული არი­ან არას­რულ­წლო­ვა­ნეი, კო­ლო­ნას წინ უნ­და ­ღო­დეს სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის ეკი­პაი, ოლო კო­ლო­ნა­ში არ­სეულ ვე­ლა სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­­ლეაზე მი­თი­თეული ოს ნი­შა­ნი ,,ავ­შვე“;

7. მი­ზან­შე­წო­ნი­ლია ღო­ნის­იეის პე­რი­­დის და ად­გილ­მდეარეოის შეტინე მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი­სათ­ვის, პო­ლი­ცი­­სათ­ვის, საან­რო-სა­მაშ­ვე­ლო და­ნაოფი­სა და სას­წრა­ფო დამა­რეის სამ­საური­სათ­ვის;

8. იმ პირ­თა შო­რის, რომ­ლეიც იღეენ არას­რულ­წლოვ­ნეზე მზრუნ­ვე­ლოის პა­სუის­მგელოას უნ­და ოს სულ მცი­რე ერ­თი სრულ­წლო­ვა­ნი, ქმე­დუ­ნა­რი­­ნი პი­რი, რო­მელ­საც გავ­ლი­ლი აქვსპირ­ვე­ლა­დი (ექი­მამ­დე­ლი) სა­მე­დი­ცი­ნო დამა­რეის კურ­სი“;

9.არას­რულ­წლოვ­ნის კა­ნო­ნი­­რი წარ­მო­მად­გენ­ლეის თანმო ღო­ნის­იეის ორ­გა­ნი­ზა­ტორს უნ­და ქონ­დეს მშოლის/მშოლეის (მე­ურ­ვეეის, არას­რულ­წლო­ვა­ნის კა­ნო­ნი­­რი წარ­მო­მად­გენ­ლეის) თანმო ან/და ელ­შეკ­რუ­ლე (სა­სურ­ვე­ლია ნო­ტა­რი­­ლად და­მოწ­მეული ფორ­მით), სა­დაც გა­ნი­საზ­ღვრე არე­თა უფ­ლეამო­სი­ლე;

10. ღო­ნის­იეის ელ­ღვა­ნე­ლის/ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რის მი­ერ და­ქი­რა­ვეულ პერ­სო­ნალ­თან (ლი­დერ/ინ­სტრუქ­ტო­რეთან), გა­დამ­ზი­დავ­თან, არას­რულ­წოლ­ვან­თა გან­თავ­სეისა და კვეის იექ­ტთან ურ­თი­ერ­თო და არე­თა პა­სუის­მგელო და­რე­გუ­ლი­რეული უნ­და ოს ელ­შეკ­რუ­ლეით.

11. აღ­ნიშ­ნულ რე­კო­მენ­და­ციე ექ­ვემ­დეარე არა ოლოდ სკო­ლის მი­ერ ორ­გა­ნი­ზეული სას­წავ­ლო ექ­სკურ­სიეი, არა­მედ მშოელ­თა მი­ერ ორ­გა­ნი­ზეული მოს­წავ­ლე­თა ნეის­მი­­რი გუ­ფუ­რი ტრან­სპორ­ტი­რე.

'.$TEXT['print'].'
სხვა ამბები
ბოლოს იხილეს
დამზადებულია Pro-Service -ის მიერ
© PSnews 1995 - 2021 საავტორო უფლებები დაცულია