დაისვენე კურორტ ახალდაბაში
დაისვენე სასტუმრო „ლუტრეზი“-ში
არჩევანი შენ!
არჩევანი შენ!
სულ ნანახია 491
ავტორი:

 

 

28 ოქ­ტომბერს ტარ­დება სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის არ­ჩევ­ნები

ცენ­ტრა­ლურ სა­არ­ჩევ­ნო კო­მი­სი­ა­ში (ცეს­კო) 2018 წლის 28 ოქ­ტომბრის არ­ჩევ­ნების­თვის პრე­ზი­დენ­ტობის კან­დი­და­ტების რე­გის­ტრა­ცი­ის პრო­ცე­სი დას­რულ­და.

სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის არ­ჩევ­ნებში ამ დრო­ის­თვის 25 კან­დი­და­ტი მო­ნა­წი­ლეობს. მათ­გან, 19 წარ­დგე­ნი­ლია პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ის, ხოლო 6 - სა­ი­ნი­ცი­ა­ტი­ვო ჯგუ­ფის მი­ერ.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვი­ა, რომ რომ არ­ჩევ­ნებში პრე­ზი­დენ­ტობის კან­დი­და­ტად რე­გის­ტრა­ცი­ის მოთხოვ­ნით ცენ­ტრა­ლუ­რი სა­არ­ჩევ­ნო კო­მი­სი­ის თავმჯდო­მა­რის სახელ­ზე სულ 46 გა­ნაცხადი იყო წარ­დგე­ნი­ლი, მათ შო­რის 20 პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ის, ხოლო 26 სა­ი­ნი­ცი­ა­ტი­ვო ჯგუ­ფის მი­ერ.

21 კან­დი­და­ტობის მსურ­ველს სხვა­დასხვა სა­მარ­თლებრი­ვი სა­ფუძ­ვლების გა­მო ეთ­ქვა უა­რი კან­დი­და­ტად რე­გის­ტრა­ცი­ა­ზე; აქე­დან, ერ­თმა სა­ი­ნი­ცი­ა­ტი­ვო ჯგუფ­მა არ შე­ას­წო­რა ხარ­ვე­ზი სა­არ­ჩევ­ნო დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ა­ში, ხოლო ერთ პო­ლი­ტი­კურ პარ­ტი­ას, უა­რი ეთ­ქვა არ­ჩევ­ნებში მო­ნა­წი­ლეობასა და კან­დი­და­ტის წარ­დგე­ნა­ზე, ვი­ნა­ი­დან არ იყო რე­გის­ტრი­რებული იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტროს მი­ერ. რაც შეეხება 19 სა­ი­ნი­ცი­ა­ტი­ვო ჯგუფს - მათ, დად­გე­ნილ ვა­და­ში არ წარ­მო­ად­გი­ნეს მხარ­დამ­ჭერ­თა სია და კა­ნონ­მდებლობის თა­ნახმად, რე­გის­ტრა­ცი­ა­ზე ეთ­ქვათ უა­რი.

პრე­ზი­დენ­ტობის კან­დი­და­ტის სა­არ­ჩევ­ნო რე­გის­ტრა­ცი­ის უა­რის შე­სახებ გან­კარ­გუ­ლებები უფ­ლებამო­სი­ლი პი­რების მი­ერ არ გა­სა­ჩივ­რებულა კა­ნონ­მდებლობით დად­გე­ნილ ვა­დებში

შე­საბამი­სად, სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტობის­თვის 25 კან­დი­და­ტი იბრო­ლებს. წარ­მო­გიდ­გენთ მათ სი­ას და რი­გით ნომ­რებს:

1. პ/"სა­მარ­თლი­ა­ნობის აღ­დგე­ნის კავ­ში­რი ხმა ერი­სა: უფა­ლია ჩვე­ნი სი­მარ­თლე" - კან­დი­და­ტი მიხეილ სა­ლუ­აშ­ვი­ლი, რი­გი­თი ნო­მე­რი -  28

2.  /გ პარ­ტია "სა­ქარ­თვე­ლო", კან­დი­და­ტი გი­ორ­გი ლი­ლუ­აშ­ვი­ლი, რი­გი­თი ნო­მე­რი - 17

3.  /"სა­მო­ქა­ლა­ქო პლატ­ფორ­მა - ახალი სა­ქარ­თვე­ლო", კან­დი­და­ტი ზვი­ად ბაღ­და­ვა­ძე - 27

4 . პ/"ქრის­ტი­ან დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მოძ­რაობა", კან­დი­და­ტი ვახტანგ გაბუნია  - 4

 5.  /"ახალი ქრის­ტი­ან-დე­მოკ­რა­ტები", კან­დი­და­ტი ლე­ვან ჩხეი­ძე - 40

 6.  "სა­ქარ­თვე­ლოს ლეიბორის­ტუ­ლი პარ­ტია",  შალ­ვა ნა­თე­ლაშ­ვი­ლი -  10

7 . სა­ი­ნი­ცი­ა­ტი­ვო ჯგუ­ფი, კან­დი­და­ტი კახაბერ ჭი­ჭი­ნა­ძე  - 58

 8.  /"ევ­რო­პუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო - მოძ­რაობა თა­ვი­სუფ­ლების­თვის",კან­დი­დატ და­ვით ბაქ­რა­ძე - 2

9. პ/"ეროვ­ნულ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი პარ­ტია" (ედპ) , კან­დი­და­ტი ზვი­ად იაშ­ვი­ლი - 30

10.  /"თა­ვი­სუ­ფა­ლი დე­მოკ­რა­ტები", კან­დი­და­ტი და­ვით უსუ­ფაშ­ვი­ლი - 25

11.  /"თა­ვი­სუ­ფა­ლი სა­ქარ­თვე­ლო", კან­დი­და­ტი  კახა კუ­კა­ვა - 21

12. პგ "სა­ქარ­თვე­ლოს ძა­ლო­ვან ვე­ტე­რან­თა და პატ­რი­ოტ­თა პო­ლი­ტი­კუ­რი მოძ­რაობა", კან­დი­და­ტი გე­ლა ხუციშ­ვი­ლი - 35

13.  სა­ი­ნი­ცი­ა­ტი­ვო ჯგუ­ფი: კან­დი­და­ტი სა­ლო­მე ზუ­რაბიშ­ვი­ლი - 48

14. მპგ "სა­ქარ­თვე­ლოს ქრის­ტი­ან-კონ­სერ­ვა­ტი­უ­ლი პარ­ტია", კან­დი­და­ტი ზვი­ად მეხატიშ­ვი­ლი 13

 15. სა­ი­ნი­ცი­ა­ტი­ვო ჯგუ­ფი: კან­დი­და­ტი თე­ი­მუ­რაზ შა­ში­აშ­ვი­ლი - 65

16. პო­ლი­ტი­კუ­რი მოძ­რაობა "თა­ვი­სუფ­ლება - ზვი­ად გამ­სახურ­დი­ას გზა", კან­დი­და­ტი  31

17. "ქარ­თველ ტრა­დი­ცი­ო­ნა­ლის­ტთა კავ­ში­რი" , კან­დი­და­ტი აკა­კი ასა­თი­ა­ნი - 18

18. სა­ი­ნი­ცი­ა­ტი­ვო ჯგუ­ფი: კან­დი­და­ტი  ბესა­რი­ონ თე­დი­აშ­ვი­ლი - 49

 19. პ/გ ახალი პო­ლი­ტი­კუ­რი ცენ­ტრი "გირ­ჩი", კან­დი­და­ტი  ზუ­რაბ ჯაფა­რი­ძე -36

20.  სა­ი­ნი­ცი­ა­ტი­ვო ჯგუ­ფი: კან­დი­და­ტი ვლა­დი­მერ ნო­ნი­კაშ­ვი­ლი - 62

21  /"მოძ­რაობა თა­ვი­სუ­ფა­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის", კან­დი­და­ტი ირაკ­ლი გორ­გა­ძე - 23

22. "ერ­თი­ა­ნი ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რაობა", კან­დი­და­ტი გრი­გოლ ვაშა­ძე - 5

23. "მოძ­რაობა სახელ­მწი­ფო ხალხის­თვის", კან­დი­და­ტი მიხეილ ან­თა­ძე  -1

24. სა­ი­ნი­ცი­ა­ტი­ვო გჯუფი: კან­დი­და­ტი გი­ორ­გი ან­დრი­ა­ძე - 51

25. "მრეწ­ვე­ლობა გა­და­არ­ჩენს სა­ქარ­თვე­ლოს", კან­დი­და­ტი ოთარ მე­უ­ნარ­გია - 22

 

აუ­ცი­ლებლად მო­დი არ­ჩევ­ნებზე და გა­ა­კე­თე შე­ნი არ­ჩე­ვა­ნი!

'.$TEXT['print'].'
სხვა ამბები
ბოლოს იხილეს
დამზადებულია Pro-Service -ის მიერ
© PSnews 1995 - 2021 საავტორო უფლებები დაცულია