დაისვენე კურორტ ახალდაბაში
დაისვენე სასტუმრო „ლუტრეზი“-ში
იმე­რე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებში ხელ­ფა­სების, პრე­მიებისა და და­ნა­მა­ტების სახით 22 323 636 ლა­რი გა­ი­ცა
იმე­რე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებში ხელ­ფა­სების, პრე­მიებისა და და­ნა­მა­ტების სახით 22 323 636 ლა­რი გა­ი­ცა
სულ ნანახია 1078
ავტორი:
მსგავსი სიახლეები

 

 

"სა­ერ­თა­შო­რი­სო  გამ­ჭვირ­ვა­ლობა -სა­ქარ­თვე­ლო“ მო­რი­გი კვლე­ვის შე­დე­გებს აქ­ვეყნებს, სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა­დასხვა რე­გი­ო­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებში და­საქ­მებულ­თა სახელ­ფა­სო ოდე­ნობისა და გა­ცე­მუ­ლი პრე­მიების შე­სახებ.

 

აღ­ნიშ­ნუ­ლი კვლე­ვის მიხედ­ვით, იმე­რე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტეში 2016 წელს გა­ცე­მულ­მა საელ­ფა­სო ანაზ­ღა­­რეამ 22 323 636 ლა­რი შე­ად­გი­ნა. აქე­დან, გამ­გეოში/მე­რი­­ში  საელ­ფა­სო ანაზ­ღა­­რეაზე ­დაიარ 17 217 253 ლა­რი, ოლო საკ­რეულოეში - 5 106 383 ლა­რი.

მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტეში გა­ცე­მულ­მა პრე­მია/ილ­დო/დამა­რე/საელ­ფა­სო და­ნა­მატ­თა ამ­მა წლის გან­მავ­ლოაში 3 360 132 ლა­რი შე­ად­გი­ნა (გამ­გეოში  - 2 592 786 ლა­რი, საკ­რეულოეში - 767 346  ლა­რი).

გა­ცე­მუ­ლი ხელ­ფა­სების/ პრე­მია/ჯილო­დო/დახმა­რება/სახელ­ფა­სო და­ნა­მა­ტების ოდე­ნობით ქუ­თა­ი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი  ლი­დე­რობს. ქუ­თა­ი­სის საკ­რებულო­ში საკ­რებულოს თა­ნამ­დებობის პი­რები - თავმჯდო­მა­რის მო­ად­გი­ლეები, ბექა ყან­ჩა­ვე­ლი და ნი­კო­ლოზ ლა­ტა­რი­ა, მთე­ლი წლის გან­მავ­ლობაში იღებდნენ და­ნა­მატს თვე­ში 2150 ლა­რის ოდე­ნობით. ჯამ­ში, მთე­ლი წლის მან­ძილ­ზე თი­თო­ე­უ­ლის მი­ერ აღებულ­მა სახელ­ფა­სო და­ნა­მატ­მა 25 800 ლა­რი შე­ად­გი­ნა. ცალ­კე­ულ თა­ნამ­დებობის პი­რებზე გა­ცე­მუ­ლი მა­ღა­ლი პრე­მია/და­ნა­მა­ტით გა­მო­ირ­ჩე­ო­და ასე­ვე სამ­ტრე­დი­ის, ხარა­გა­უ­ლის, წყალ­ტუბოს, ზეს­ტა­ფო­ნის და ხონის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტები.

ქუ­თა­­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის შემ­დეგ პრე­მია ვე­ლა­ზე დი­დი ოდე­ნოით გა­­ცა ზეს­ტა­ფო­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის­გამ­გეოასა და საკ­რეულო­ში (გამ­გეო - 405 245 ლა­რი, საკ­რეულო - 95 025 ლა­რი). აღეული პრე­მი­ის სიმ­ცი­რით­გა­მო­ირ­ჩე­ვა აღ­და­თის გამ­გეო (17 550 ლა­რი) და არა­გა­­ლის საკ­რეულო (1000 ლა­რი).

მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტეის საკ­რეულოეის რეგ­ლა­მენ­ტის თა­ნამად, და­უშ­ვეელია მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის საკ­რეულოს­წევ­რის­თვის არის ანაზ­ღა­­რე პრე­მიეისა და და­ნა­მა­ტეის საით. სა­ინ­ტე­რე­სოა ულის­მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის საკ­რეულოს და­მო­კი­დეულე ამ მული­სად­მი. ისი­ნი აღ­ნიშ­ნულ ნორ­მას საკ­რეულოს­თა­ნამ­დეის პი­რეზეც ავ­რცე­ლეენ და მო­წო­დეულ დო­კუ­მენ­ტა­ცი­­ში გვწე­რენ, რომ   ულის­მუ­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში საკ­რეულოს თა­ნამ­დეის პი­რეი, საკ­რეულოს რეგ­ლა­მენ­ტის შე­საამი­სად,  პრე­მი­­სა და­საელ­ფა­სო და­ნა­მატს არ იღეენ. შე­საამი­სად, ულის საკ­რეულოს აპა­რა­ტის თა­ნამ­შრომ­ლეზე გა­ცე­მულ­მაპ­რე­მი­ამ სულ 3 600 ლა­რი შე­ად­გი­ნა.

ქუ­თა­­სის საკ­რეულო­ში საკ­რეულოს თა­ნამ­დეის პი­რე - თავმდო­მა­რის მო­ად­გი­ლეეი, ექა ან­ჩა­ვე­ლი და­ნი­კო­ლოზ ლა­ტა­რი­ა, მთე­ლი წლის გან­მავ­ლოაში იღედნენ და­ნა­მატს თვე­ში 2150 ლა­რის ოდე­ნოით. ჯამ­ში, მთე­ლი წლის მან­ძილ­ზე თი­თო­­­ლის მი­ერ აღეულ­მა საელ­ფა­სო და­ნა­მატ­მა 25 800 ლა­რი შე­ად­გი­ნა. ცალ­კე­ულ­თა­ნამ­დეის პი­რეზე გა­ცე­მუ­ლი მა­ღა­ლი პრე­მია/და­ნა­მა­ტით გა­მო­ირ­ჩე­­და ასე­ვე სამ­ტრე­დი­ის, არა­გა­­ლის, ალ­ტუოს, ზეს­ტა­ფო­ნის და ონის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტე.

ქა­ლაქ ქუ­თა­­სის მე­რი­ამ არ მოგ­ვა­წო­და  პრე­მია/და­ნა­მა­ტის შე­საინ­ფორ­მა­ცია სრულოფი­ლი საით. ჩვენ­თვი­სუც­ნოია, კონ­კრე­ტუ­ლად ვის­ზე გა­­ცა აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრე­მია/და­ნა­მა­ტიმათ შო­რის, წარ­მოდ­გე­ნილ დო­კუ­მენ­ტა­ცი­­ში­არ ჩანს ქუ­თა­­სის მე­რი­სა და ვა თა­ნამ­დეის პი­რეზე გა­ცე­მუ­ლი  პრე­მი­ის ოდე­ნო.

ზეს­ტა­ფო­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი მოხდა უპ­რე­ცენ­დენ­ტო შემთხვე­ვა,­სა­გაც გა­ი­ცა საშ­ვეულე დამა­რე 128 350 ლა­რის ოდე­ნოით, მსგავ­სი­დეფ­ნი­ცა ერ კა­ნონ­ში არ არ­სე. აღ­ნიშ­ნუ­ლი თანის გა­ცე­მა დეოდა და­საქ­მეულის­შვეულეაში გას­ვლის პე­რი­ოდ­ში, თა­ნამ­დერი­ვი სარ­გოს ოდე­ნოით. ამ­რი­გად, და­საქ­მეული შვეულეაში ოფ­ნის პე­რი­ოდ­ში იღედა სარ­გოს ორ­მაგ ოდე­ნოას. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვი­ა, რომ ტერ­მინსსაშ­ვეულე დამა­რედა­მი­სი გა­ცე­მის მიზ­ნორიოას მოქ­მე­დი კა­ნონ­მდელო  არ იც­ნო.

პრე­მი­ის გა­ცე­მის დღეები ყვე­ლა მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში ერ­თმა­ნეთს ემთხვე­ვა. პრე­მი­ა, რო­გორც წე­სი, გა­ი­ცე­მა 8 მარ­ტის (მხოლოდ ქალ თა­ნამ­შრომ­ლებზე), სა­აღ­დგო­მო და ახალი წლის დღე­სას­წა­უ­ლებთან და­კავ­ში­რებით.  საყურად­ღებოა, რომ სამ­ტრე­დი­ის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­მა ამ დღეების გარ­და, მა­რი­ა­მობის დღე­სას­წა­ულ­თან და­კავ­ში­რებითაც გას­ცაპ­რე­მია. პრე­მიების გა­ცე­მას­თან და­კავ­ში­რებით დამ­კვიდ­რებული პრაქ­ტი­კის თა­ნახმად, პრე­მია თით­ქმის ყვე­ლა­მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში გა­ი­ცე­მა უკ­ლებლივ ყვე­ლა თა­ნამ­შრო­მელ­ზე და მი­სი გა­ცე­მის და­საბუთებულობაც არ პა­სუხობსკა­ნონ­მდებლობით და­წე­სებულ სტან­დარ­ტებს.

თუ რა დამ­სახურების­თვის გა­ი­ცა ქუ­თა­ი­სის მე­რი­ა­ში  ამ რა­ო­დე­ნობის თანხა,ამ სა­კითხზე კო­მენ­ტა­რი გა­ა­კე­თა  მე­რი­ის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის უფ­როს­მა ზვი­ად ჯავახიამ:“ სან­ტე­რე­სო­ა,­წი­ნა ხელი­სუფ­ლების მი­ერ ექვსჯერ მე­ტი პრე­მია-და­ნა­მა­ტი,­რომ გა­ი­ცა მა­შინ რა­ტო არ ჩა­ა­ტა­რა ვინ­მემ კვლე­ვა. სხვა ქა­ლა­ქებთან შე­და­რებით ქუ­თა­ი­სის მე­რია არის  თვით­მმარ­თვე­ლი ქა­ლა­ქი და შე­საბამი­სად მე­ტი თა­ნამ­შრომ­ლი­თაა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, ამი­ტომ არა­ვის­თვის უნ­და იყოს გა­საკ­ვი­რი­,ის ფაქ­ტი რომ აქ გა­ი­ცა ყვე­ლა­ზე მე­ტი პრე­მია-და­ნა­მა­ტი.

კვლე­ვის მოკ­ლე ანა­ლიზს აკე­ტებს „სა­ერ­თა­შო­რი­სო გამ­ჭირ­ვა­ლობა-სა­ქარ­თვე­ლო“-ს კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი ლე­ლა მო­წო­ნე­ლი­ძე.

„ქუ­თა­ი­სის მე­რი­ამ ინ­ფორ­მა­ცია მოგ­ვა­წო­და, რიცხვობრი­ვად, შე­საბამი­სად წარ­მოდ­გე­ნილ­მა ინ­ფორ­მა­ცი­ამ ჩვენ არ მოგ­ვცა სა­შუ­ა­ლება, დაგ­ვედ­გი­ნა, რო­მელ­მა თა­ნამ­დებობის პირ­მა, რა რა რა­ო­დე­ნობის თანხა აი­ღო.

რაც შეხება ზეს­ტა­ფო­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ს,ის ერ­თა­დერ­თია, რო­მე­ლიც იყენებს ტერ­მინს საშ­ვებულებო დახმა­რება. და­საქ­მებული პი­რები გა­დი­ოდ­ნენ შვებულებაში და იღებდნენ ხელ­ფა­სის ოდე­ნობის თანხას, საშ­ვებულებო დახმა­რების სახელით. რა თქმა უნ­და, ეს კა­ნონ­დარ­ღვე­ვა­ა, რად­გან არ შე­იძ­ლება დახმა­რების აღების მი­ზე­ზი გახდეს შვებულება.

 

 

ლი­კა დევ­და­რი­­ნი   

'.$TEXT['print'].'
სხვა ამბები
ბოლოს იხილეს
დამზადებულია Pro-Service -ის მიერ
© PSnews 1995 - 2021 საავტორო უფლებები დაცულია