საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში
განცხადებები
განცხადებები
სულ ნანახია 802
ავტორი:

1.

 

2017 წლის 17 მა­ისს, 14 სა­ათ­ზე ქ. ქუ­თა­ი­სის მე­რი­ის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ შე­ნობაში (მი­სა­მარ­თი: ქ.ქუ­თა­ი­სი, რუს­თა­ვე­ლის N3), რი­ო­ნის ჰიდ­რო­ე­ლექ­ტრო­სად­გუ­რის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რების   სა­ექ­სპლუ­ა­ტა­ციო პა­რა­მეტ­რების შეც­ვლას­თან და­კავ­ში­რებით, გა­ი­მარ­თება ბუნებრივ და სო­ცი­ა­ლურ გა­რე­მო­ზე ზე­მოქ­მე­დების  შე­ფა­სების ან­გა­რი­შის საჯარო განხილ­ვა. ბუნებრივ და სო­ცი­ა­ლურ გა­რე­მო­ზე ზე­მოქ­მე­დების შე­ფა­სების ან­გა­რი­შის წი­ნას­წა­რი ვერ­სია და შე­საბამი­სი დე­ტა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია საქ­მი­ა­ნობას­თან და­კავ­ში­რებით ხელ­მი­საწ­ვდო­მია შემ­დეგ მი­სა­მარ­თებზე:

 

u სა­ქარ­თვე­ლოს გა­რე­მო­სა და ბუნებრი­ვი რე­სურ­სების დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს გა­რე­მო­ზე ზე­მოქ­მე­დების ნებარ­თვების დე­პარ­ტა­მენ­ტი.

ქ. თბილი­სი, გუ­ლუ­ას ქ. N6;

ტელ.: +995 (032) 272 72 60;

u სს „ენერ­გო- პრო ჯორჯია გე­ნე­რა­ცია“.

ქ. თბილი­სი, სან­დრო ეუ­ლის N19.

ტელ.: +995 577 35 10 55;

„რი­ო­ნის ჰიდ­რო­ე­ლექ­ტრო­სად­გუ­რის“ ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი შე­ნობა. ქ. ქუ­თა­ი­სი.  

ტელ.: +995 577 35 07 60;

u ქა­ლა­ქი ქუ­თა­ი­სი. რუს­თა­ვე­ლის N3.

 

 

 

2.


2017 წლის 5 მა­ისს, 15 სა­ათ­ზე ქ. ქუ­თა­ი­სის  მე­რი­ის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ შე­ნობაში (მი­სა­მარ­თი: ქ. ქუ­თა­ი­სი, რუს­თა­ვე­ლის N3), გუ­მა­თის ჰიდ­რო­ე­ლექ­ტრო­სად­გუ­რების კას­კა­დის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რების   სა­ექ­სპლუ­ა­ტა­ციო პა­რა­მეტ­რების შეც­ვლას­თან და­კავ­ში­რებით, გა­ი­მარ­თება ბუნებრივ და სო­ცი­ა­ლურ გა­რე­მო­ზე ზე­მოქ­მე­დების  შე­ფა­სების ან­გა­რი­შის საჯარო განხილ­ვა. ბუნებრივ და სო­ცი­ა­ლურ გა­რე­მო­ზე ზე­მოქ­მე­დების შე­ფა­სების ან­გა­რი­შის წი­ნას­წა­რი ვერ­სია და შე­საბამი­სი დე­ტა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია საქ­მი­ა­ნობას­თან და­კავ­ში­რებით ხელ­მი­საწ­ვდო­მია შემ­დეგ მი­სა­მარ­თებზე:

 

u სა­ქარ­თვე­ლოს გა­რე­მო­სა და ბუნებრი­ვი რე­სურ­სების დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს გა­რე­მო­ზე ზე­მოქ­მე­დების ნებარ­თვების დე­პარ­ტა­მენ­ტი, ქ. თბილი­სი, გუ­ლუ­ას ქ. N6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;

u სს „ენერ­გო- პრო ჯორჯია გე­ნე­რა­ცია “ 

ქ. თბილი­სი, სან­დრო ეუ­ლის N19.

ტელ.: +995 577 35 10 55;

„გუ­მათჰესის კას­კა­დის“ ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი შე­ნობა.

ქ. ქუ­თა­ი­სი, გუ­მათჰესი,

ტელ.: +995 577 35 07 38;

u ქ. ქუ­თა­ი­სის მე­რია.

რუს­თა­ვე­ლის N 3.

 

 

 

3.

მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის განცხადება

 

გაც­ნობებთ, რომ 2017 წლის 11 მა­ისს, 12:00 სა­ათ­ზე თერჯოლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გამ­გეობის შე­ნობაში ჩა­ტარ­დება „ქუ­თა­ი­სის მყარი ნარ­ჩე­ნების ინ­ტეგ­რი­რებული მარ­თვის პრო­ექ­ტის ბუნებრივ და სო­ცი­ა­ლურ გა­რე­მო­ზე ზე­მოქ­მე­დების დო­კუ­მენ­ტის საჯარო განხილ­ვა.

პრო­ექ­ტი ორ­ცი­ელ­დეა სა­ქარ­თვე­ლო-გერ­მა­ნი­ის ფი­ნან­სუ­რი თა­ნამ­შრომ­ლოის ფარ­გლეში. გერ­მა­ნი­ის რე­კონ­სტრუქ­ცი­ის ან­კი (KFW) დამა­რეას უწევს შპს „მარი ნარ­ჩე­ნეის მარ­თვის კომ­პა­ნი­ას“ აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრო­ექ­ტის განორ­ცი­ე­ლეაში.

პრო­ექ­ტის მი­ზა­ნია და­ა­არ­სოს მარი ნარ­ჩე­ნეის მარ­თვის აალი სის­ტე­მა, რო­მე­ლიც მო­ემ­საურეა იმე­რე­თის, რა­ჭა-ლეჩუმი­სა და ქვე­მო სვა­ნე­თის რე­გი­ო­ნეს. პრო­ექ­ტის ი­რი­თა­დი კომ­პო­ნენ­ტი იქ­ნეა აალი, არა­საიფა­თო ნარ­ჩე­ნეის ნა­გავ­სარე­ლის მოწა ქუ­თა­ი­სი­დან აღ­მო­სავ­ლე­თით, 7 კმ-ში, სოფ. ჭოგ­ნარ­სა და გო­დო­განს შო­რის.  ნა­გავ­სარე­ლი ცენ­ტრა­ლი­ზეულად მო­ემ­საურეა პრო­ექ­ტის მთლი­ან არე­ალს. მო­შო­რეული ად­გი­ლეიდან ნარ­ჩე­ნეის ტრან­სპორ­ტი­რეისათ­ვის მო­ეწა 5 გა­დამ­ტვირ­თა­ვი სად­გუ­რი.

 

და­გეგ­მილ საქ­მი­ა­ნოას­თან და­კავ­ში­რეული დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის გაც­ნოა და თქვე­ნი მო­საზ­რეისა და შე­ნიშ­ვნეის გა­მოგ­ზავ­ნა შე­სა­ლეელია შემ­დეგ მი­სა­მარ­თეზე:

 

% ქ.თეროლა, რუს­თა­ვე­ლის ქ. #7

 

% სა­ქარ­თვე­ლოს მარი ნარ­ჩე­ნეის მარ­თვის კომ­პა­ნია

მი­სა­მარ­თი: ქ. თილი­სი, 0186, პო­ლიტ­კოვ­სკა­ი­ას N10. 

ტელ.: (+995 32) 2 43 88 30;

 

ვებგვერ­დი: www.wast­egov.ge

 

ელ. ფოს­ტა: info­@wast­egov.ge

 

და­ინ­ტე­რე­სებული პი­რების მო­საზ­რებებისა და შე­ნიშ­ვნების მი­ღების ბოლო ვა­დაა 2017 წლის 1 მა­ი­სი.

 

 

'.$TEXT['print'].'
სხვა ამბები
ბოლოს იხილეს
დამზადებულია Pro-Service -ის მიერ
© PSnews 1995 - 2020 საავტორო უფლებები დაცულია